Event Name Date & Time
Tue  01/28/2020  3:00 pm - 6:00 pm
Tue  01/28/2020  3:15 pm - 4:20 pm
Wed  01/29/2020  1:30 pm - 5:00 pm
Wed  01/29/2020  1:45 pm - 6:00 pm
Wed  01/29/2020  1:45 pm - 2:45 pm
Wed  01/29/2020  1:50 pm - 2:50 pm
Thu  01/30/2020  3:00 pm - 6:00 pm
Thu  01/30/2020  3:15 pm - 4:15 pm
Fri  01/31/2020  9:00 am - 10:30 am
Fri  01/31/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#1942 Afterschool Cornucopia Fri  01/31/2020  3:20 pm - 4:20 pm
#4850 Girl Scouts of Greater LA Fri  01/31/2020  7:00 pm - 8:30 pm
#3969 STAR Mon  02/03/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#1942 Afterschool Cornucopia Mon  02/03/2020  3:20 pm - 4:20 pm
#3969 STAR Tue  02/04/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#4900 Chess Tutors Tue  02/04/2020  3:15 pm - 4:20 pm
#3969 STAR Wed  02/05/2020  1:45 pm - 6:00 pm
#5523 Professor egghead Wed  02/05/2020  1:45 pm - 2:45 pm
#1942 Afterschool Cornucopia Wed  02/05/2020  1:50 pm - 2:50 pm
#3969 STAR Thu  02/06/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#5523 Professor Egghead Thu  02/06/2020  3:15 pm - 4:15 pm
#3969 STAR Fri  02/07/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#1942 Afterschool Cornucopia Fri  02/07/2020  3:20 pm - 4:20 pm
#3969 STAR Mon  02/10/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#1942 Afterschool Cornucopia Mon  02/10/2020  3:20 pm - 4:20 pm
#3969 STAR Tue  02/11/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#4900 Chess Tutors Tue  02/11/2020  3:15 pm - 4:20 pm
#3969 STAR Wed  02/12/2020  1:45 pm - 6:00 pm
#5523 Professor egghead Wed  02/12/2020  1:45 pm - 2:45 pm
#1942 Afterschool Cornucopia Wed  02/12/2020  1:50 pm - 2:50 pm
Permit # 4568 Girl Scouts Wed  02/12/2020  2:00 pm - 4:00 pm
#3969 STAR Thu  02/13/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#5523 Professor Egghead Thu  02/13/2020  3:15 pm - 4:15 pm
#2341 Valentine Dance Fri  02/14/2020  1:30 pm - 3:30 pm
#3969 STAR Fri  02/14/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#5523 Professor Egghead Fri  02/14/2020  3:15 pm - 4:15 pm
#1942 Afterschool Cornucopia Fri  02/14/2020  3:20 pm - 4:20 pm
President's Day - All Facilities Closed Mon  02/17/2020  (All Day)
#3969 STAR Tue  02/18/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#4900 Chess Tutors Tue  02/18/2020  3:15 pm - 4:20 pm
#3969 STAR Wed  02/19/2020  1:45 pm - 6:00 pm
#1942 Afterschool Cornucopia Wed  02/19/2020  1:50 pm - 2:50 pm
#3969 STAR Thu  02/20/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#5523 Professor Egghead Thu  02/20/2020  3:15 pm - 4:15 pm
#3969 STAR Fri  02/21/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#1942 Afterschool Cornucopia Fri  02/21/2020  3:20 pm - 4:20 pm
#4850 Girl Scouts of Greater LA Fri  02/21/2020  7:00 pm - 8:30 pm
#3969 STAR Mon  02/24/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#1942 Afterschool Cornucopia Mon  02/24/2020  3:20 pm - 4:20 pm
#3969 STAR Tue  02/25/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#4900 Chess Tutors Tue  02/25/2020  3:15 pm - 4:20 pm
#3969 STAR Wed  02/26/2020  1:45 pm - 6:00 pm
#5523 Professor egghead Wed  02/26/2020  1:45 pm - 2:45 pm
#1942 Afterschool Cornucopia Wed  02/26/2020  1:50 pm - 2:50 pm
#3969 STAR Thu  02/27/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#5523 Professor Egghead Thu  02/27/2020  3:15 pm - 4:15 pm
Principal Coffee & Chat Fri  02/28/2020  9:00 am - 10:30 am
#3969 STAR Fri  02/28/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#1942 Afterschool Cornucopia Fri  02/28/2020  3:20 pm - 4:20 pm
#3969 STAR Mon  03/02/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#1942 Afterschool Cornucopia Mon  03/02/2020  3:20 pm - 4:20 pm
#3969 STAR Tue  03/03/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#4900 Chess Tutors Tue  03/03/2020  3:15 pm - 4:20 pm
#3969 STAR Wed  03/04/2020  1:45 pm - 6:00 pm
#5523 Professor egghead Wed  03/04/2020  1:45 pm - 2:45 pm
#1942 Afterschool Cornucopia Wed  03/04/2020  1:50 pm - 2:50 pm
#3969 STAR Thu  03/05/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#5523 Professor Egghead Thu  03/05/2020  3:15 pm - 4:15 pm
#3969 STAR Fri  03/06/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#1942 Afterschool Cornucopia Fri  03/06/2020  3:20 pm - 4:20 pm
#4850 Girl Scouts of Greater LA Fri  03/06/2020  7:00 pm - 8:30 pm
#2342 Spring Book Fair Mon  03/09/2020  7:30 am - 9:00 pm
#3969 STAR Mon  03/09/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#1942 Afterschool Cornucopia Mon  03/09/2020  3:20 pm - 4:20 pm
#4554 Lift Enrichment Mon  03/09/2020  3:30 pm - 4:30 pm
#2342 Spring Book Fair Tue  03/10/2020  7:30 am - 9:00 pm
#3969 STAR Tue  03/10/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#4900 Chess Tutors Tue  03/10/2020  3:15 pm - 4:20 pm
#2342 Spring Book Fair Wed  03/11/2020  7:30 am - 9:00 pm
#3969 STAR Wed  03/11/2020  1:45 pm - 6:00 pm
#5523 Professor egghead Wed  03/11/2020  1:45 pm - 2:45 pm
#1942 Afterschool Cornucopia Wed  03/11/2020  1:50 pm - 2:50 pm
Permit # 4568 Girl Scouts Wed  03/11/2020  2:00 pm - 4:00 pm
#2342 Spring Book Fair Thu  03/12/2020  7:30 am - 9:00 pm
#3969 STAR Thu  03/12/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#5523 Professor Egghead Thu  03/12/2020  3:15 pm - 4:15 pm
#2343 Science Night Thu  03/12/2020  5:30 pm - 7:30 pm
#2342 Spring Book Fair Fri  03/13/2020  7:30 am - 9:00 pm
#3969 STAR Fri  03/13/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#1942 Afterschool Cornucopia Fri  03/13/2020  3:20 pm - 4:20 pm
#3969 STAR Mon  03/16/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#1942 Afterschool Cornucopia Mon  03/16/2020  3:20 pm - 4:20 pm
#3969 STAR Tue  03/17/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#4900 Chess Tutors Tue  03/17/2020  3:15 pm - 4:20 pm
#3969 STAR Wed  03/18/2020  1:45 pm - 6:00 pm
#5523 Professor egghead Wed  03/18/2020  1:45 pm - 2:45 pm
#1942 Afterschool Cornucopia Wed  03/18/2020  1:50 pm - 2:50 pm
#13006 PTA General Association Mtg Wed  03/18/2020  6:30 pm - 9:00 pm
#3969 STAR Thu  03/19/2020  3:00 pm - 6:00 pm
#5523 Professor Egghead Thu  03/19/2020  3:15 pm - 4:15 pm